+1 786 408 5655

Urzędy Delaware uchwalą Twoją Umowę Operacyjną spółki w formie pisemnej. Ważnym jest, aby dokładnie udokumentować podstawowe zrozumienie biznesu od samego początku.
Każdy, kto zakłada spółkę z o.o. w stanie Delaware powinien posiadać pisemną Umowę Operacyjną spółki z o.o. w stanie Delaware. Określa ona struktury managerskie i własnościowe. W Delaware Umowa Operacyjna jest bezwzględnie wymagana i chociaż dopuszczalna jest forma werbalna, udokumentowanie jej na papierze jest jedynym sposobem aby móc ją wdrożyć w życie. Dopóki nie ma żadnych kłopotów, Umowa Operacyjna trzymana się w szafce i ignorowana. Ale kiedy tylko urodzi się konflikt, Umowa Operacyjna jest miejscem, gdzie należy szukać rozwiązania dysput dotyczących kontroli nad spółką czy jej zarządzania.

Podczas tworzenia Umowy Operacyjnej, gdy sytuacja w firmie jest spokojna, najważniejsze punkty powinny zostać ustalone, w celu uniknięcia niechcianych skutków w przyszłości. Na przykład warto ustalić, czy spółka będzie zarządzana przez managerów (kierownictwo nie jest właścicielem firmy) czy może będzie zarządzana przez swoich członków (zarządzana przez właścicieli), a może połączenie dwóch tych opcji? Jakie ograniczenia ciążą na managerach? Jaką władzę posiadają członkowie?
Które decyzje są podejmowane lub potrzebują zgody zwykłej większości (> 50%), znaczącej większości (≥ 75%) lub wszystkich członków (100%)? Poniżej znajduje się lista czynności, które warto ująć w swojej Umowie Operacyjnej w celu ustalenia jak firma będzie radziła sobie z „dużymi” transakcjami :

 • Nabywanie lub sprzedaż nieruchomości
 • Wynajem nieruchomości
 • Pożyczanie pieniędzy od osób jak również pożyczanie pieniędzy osobom
 • Ustanawianie władzy osobom w firmie i poza firmą
 • Podpisywanie kontraktów w imieniu spółki
 • Podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji z udziałem kapitału spółkowego
 • Ustalanie działalności przy procesach prawnych związanych ze spółką
 • Zatrudnianie nowych pracowników
 • Sprawy związane z reorganizacją spółki, konwersjami czy fuzji z innymi firmami
 • Ustanawianie beneficjentów jako członków
 • Rozwiązanie spółki
 • Pozwolenie na rezygnację członka
 • Przyjęcie decyzji o sprzedaży lub przeniesienia kapitału spółki
 • Podział środków pomiędzy członków spółki
 • Pozyskanie kapitału od członków

Wprowadzanie poprawek do Umowy Operacyjnej spółki

Od kogo się wymaga, aby wprowadzał zmiany do Umowy Operacyjnej? Czy jest to decyzja wymagająca zgody wszystkich członków czy tylko ich normlanej większości? To są poważne sytuacje, które należy zdefiniować zanim zacznie się egzekucja oryginalnej Umowy Operacyjnej, ponieważ to ona decyduje o tym czy i w jakiej formie wprowadzane mogą do niej być poprawki w celu sprostania nowym potrzebom firmy.

Jakie obowiązki ciążą na poszczególnych osobach?

Z reguły członkowie większościowi biorą pod uwagę dobrobyt członków mniejszościowych w czasie gdy do Umowy wprowadzane są poprawki..
Członkowie spółek z o.o. w stanie Delaware powinni uważać, aby nie usunąć ważnych zabezpieczeń statutowych. Na przykład, zasady pobierania należności w Delaware, są jedynym środkiem, które zapobiega sytuacji, w której kredytodawcy Twoich partnerów przejmują ich głosy w zarządzaniu spółką. Ochrona ta zapewniona jest przez § 18-703 ustawy o spółkach z o.o. stanu Delaware i jest jednym z głównym powodów, dla których tworzy się spółki z o.o. w stanie Delaware. Stan Delaware nie wymaga również podpisywania specjalnych umów, dzięki którym zasady pobierania należności wchodzą w życie. One obowiązują cały czas. Członkowie spółki powinni jednak uważać podczas tworzenia Umowy Operacyjnej, aby jej treścią nie ograniczyć działalności powyższej zasady.
Chociaż może wydawać się trudnym ograniczenie praw trzecioosobowym kredytodawcom poprzez umowę, której nie podpisali, bardzo łatwo jest poszerzyć ich możliwości poprzez niepoprawne napisanie wspomnianej umowy. Dlatego członkowie spółek z o.o. powinni mieć swoich oddzielnych przedstawicieli, którzy wcześniej wynegocjują warunki Umowy Operacyjnej. Potrzebne jest to ze względu na fakt, iż członkowie mogą mieć różniące się interesy. Ze względów ekonomicznych można też zatrudnić jednego przedstawiciela, który sporządzi Umowę Operacyjną, należy jednak pamiętać o możliwości konfliktu interesów, który może zapobiec przedstawicielowi dbanie o Twój dobrobyt.

W Umowie Operacyjnej warto również ustanowić w jaki sposób dzielone są środki od inwestorów. Czy członkostwo ustalane jest na podstawie udziału finansowego? Należy uważać w definiowaniu zysku pod względem kontrybucji finansowej. Niejasne zasady dotyczące własności spółki mogą dać biernym inwestorom władzę na kapitałem członków czy założycieli. Rozwiązaniem może być zdefiniowanie oddzielnych klas dla głosujących i niegłosujących.

Co się dzieje w przypadku śmierci jednego z członków? Czy dochodzi o rozwiązania spółki? Czy spadkobiercy przejmą udziały jako członkowie uprawnieni do głosowania? Czy dojdzie do wymuszonego wykupu? Czy wykup ten zapewniany jest przez ubezpieczyciela? Czy w miejsce zmarłego powinna być postawiona nowa, zaufana osoba, czy może udziały powinny być podzielone pomiędzy pozostałych członków? Kto jest pierwszy w kolejce do nabycia udziałów? Warto się zabezpieczyć przed tym aby niewspółpracujący członkowie rodziny lub po prostu oszuści nie stali się członkami firmy tylko ze względu na niepoprawnie napisaną Umowę Operacyjną.

Przygotowywane przez nas Umowy Operacyjne są gotowe do podpisania w momencie wysyłania ich do naszych klientów. Istnieją możliwości modyfikacji tych umów tak, aby w pełni spełniały one potrzeby firmy i indywidualnych potrzeb członków. Zachęcamy do skorzystania z opcji przyjęcia modyfikowalnego dokumentu drogą mailową. Pozwala to na wprowadzanie potrzebnych zmian do przygotowanej Umowy Operacyjnej. Warto wziąć pod uwagę powyższe pytania podczas ustanawiania Umowy Operacyjnej po raz pierwszy, zanim Ty i inni członkowie zdecydujecie się na jej podpisanie.