+1 786 408 5655

Jest wiele powodów, dla których ponad dwie trzecie wszystkich spółek utworzonych w stanie Delaware mają formę ograniczonej odpowiedzialności. Takie spółki są łatwe w utrzymaniu i pozwala członkom wybierać w jaki sposób ich spółka ma być opodatkowana.

Delaware-300x300Spółki LLC są atrakcyjne, ponieważ zapewniają ich członkom taką samą ochronę co korporacjom, jednocześnie oferując szereg korzyści podatkowych i biznesowych. W przeciwieństwie do innych struktur biznesowych, LLC jest niezależnym podmiotem gospodarczym i ponosi odpowiedzialność za wszelkie długi, nie obarczając nimi swoich członków. Pomimo tej istotnej różnicy, LLC może nadal funkcjonować jak zwykła spółka prywatna – może dokonywać obrotu, odsprzedawać i lokować akcje i inne udziały w różnych firmach lub korporacjach. Może również podpisywać umowy, a zmniejszona odpowiedzialność członków oznacza, że ich osobiste majątki są chronione przed ewentualnymi długami.

Oto niektóre korzyści wynikających z posiadania właśnie tego typu spółki w stanie Delaware.

1. Uniwersalność

Spółki z o.o. w stanie Delaware można użyć do zarządzania praktycznie każdym podmiotem.
Środki biznesowe spółki mogą rozpoczynać się od zarządzania jednoosobowymi spółkami a kończyć się na zarządzaniu firmami posiadającymi wielomilionowe komercyjne kompleksy mieszkaniowe.
Może również posiadać nieruchomości, namacalny kapitał lub własność intelektualną.

2. Anonimowość

Możesz utworzyć spółkę z o.o. w stanie Delaware bez względu na to gdzie mieszkasz czy nawet w przypadku, gdy nigdy nie byłeś w w USA w sposób anonimowy bez zgłaszania danych właścicieli.

3. Dyrektorzy chronieni są przed pozwami.

Umowa o spółkach z o.o. w Delaware pozwala na redukcje lub eliminację obowiązków powierniczych. Pozwala to dyrektorom spółek i członkom zarządu na elastyczność w podejmowaniu ryzyka poddania się przesłuchaniu przez inwestorów mniejszościowych, pod warunkiem, iż przesłuchania nie są prowadzone w złej woli. Nawet jeśli obowiązki powiernicze nie są uchylone czy zredukowane, dyrektorzy mają dalej prawo do podejmowania decyzji biznesowych, nawet jeśli straty powstają bez wiarygodności dyrektora, pod warunkiem, że podejmowane decyzje nie dotyczą osoby dyrektora. Pomimo to, nawet takie decyzje nie są całkowicie zabronione pod warunkiem, że podjęte rezolucje są uczciwe w stosunku do innych członków spółki.

4. Ochrona kapitału

Poprzez utworzenie spółki z o.o. zabezpieczasz swój osobisty kapitał poprzez budowę bariery pomiędzy nim a aktywami Twojej firmy. Oznacza to, iż w przypadku gdy firma nie jest w stanie spłacić należności, utrudnia to wierzycielom dostęp do Twoich osobistych dóbr takich jak Twój dom czy samochód.

Stan Delaware wyraźnie ustanawia “Zasady regulujące pobieranie należności”, które są podstawowym i jedynym środkiem prawnym dla wierzycieli członków spółki z o.o. . Zapobiega to sytuacji, w której wierzyciele Twoich partnerów biznesowych przejmują firmę. Wierzyciele danego członka mogą się domagać udziału w zyskach spółki tylko w tej części, która należna jest ich dłużnikowi. Nie mają prawa do kontrolowania ani zlikwidowania całej spółki z o.o.

Spółki z o.o. w stanie Delaware chronią Twój osobisty kapitał poprzez oddzielenie ich od zobowiązań finansowych firmy. Jeśli spółka nie jest wstanie zapłacić wierzycielom, niesamowicie trudno im jest zająć prywatny kapitał taki jak dom, samochód czy inne przedmioty osobiste..„Zasady regulujące pobieranie należności” stanu Delaware zapobiegają wierzycielom Twoich partnerów zająć firmę.

Główną zaletą spółek LLC jest ochrona osobistego majątku od odpowiedzialności cywilnej za działania spółki. Twoja firma musi posiadać własną placówkę, miejsce prowadzenia działalności i usługodawcę. Jeśli nie chcesz otworzyć własnej siedziby dla swojej firmy, możesz skorzystać z usług zarejestrowanego agenta, zapewniającego statutową siedzibę spółki w stanie Delaware.

Jednym z najlepszych powodów założenia spółk LLC, jest oddzielenie swojego majątku od aktywów firmy. Jeśli prowadzisz biznes nie jako korporacja lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością narażasz swój majątek na ryzyko. Oddzielenie swojego majątku od biznesu, stosując formę prawną, taką jak spółka, pomoże Ci ochronić Twoje mienie osobiste.

5. Może operować praktycznie wszędzie

Spółki zakładane w stanie Delaware mogą operować w praktycznie wszystkich stanach i krajach.
Spółki w stanie Delaware nie potrzebują konta bankowego a także siedziby w stanie Delaware
Możliwe jest utworzenie spółki z o.o. w stanie Delaware bez względu na to gdzie odbywa się aktywność firmy lub gdzie mieszkasz w USA. Jest też bardzo niewiele krajów i osób, dla których korzystanie ze spółek z o.o. w Delaware zostało zabronione lub ograniczone. Spółka z o.o. w stanie Delaware nie potrzebuje również posiadać konta bankowego i biura w stanie Delaware. Zarejestrowany agent zachowuje fizyczny adres w Delaware aby móc pośredniczyć i doręczać Tobie pisma urzędowe i sądowe.

6. Elastyczna struktura

Struktury spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware i zasady panujące w każdej z nich są szyte na miarę potrzeb ich właścicieli i umieszczane w Umowie Operacyjnej. Jedna osoba może inkorporować swoją firmę w Delaware, jedna osoba może stworzyć firmę LLC w Delaware, jedna osoba może być prezesem, sekretarzem, skarbnikiem i jedynym dyrektorem korporacji Delaware, bez ujawniania nazwisk funkcjonariuszy w certyfikacie inkorporacji. Dyrektor lub dyrektorzy mają prawo do zmiany przepisów wewnętrznych firmy. Jedna osoba może być właścicielem i członkiem organu zarządzającego spółki LLC. Delaware nie wymaga minimalnego wymogu kapitałowego w celu inkorporacji lub stworzenia spółki LLC. Korporacje w Delaware i spółki LLC mogą prowadzić działalność we wszystkich 50 stanach i zagranicą. Nie ma nic lepszego w celu przyciągania i motywowania utalentowanych pracowników niż dzielenie się z nimi kawałkiem własności. Spółka z łatwością pomieści udział kapitałowy pracowników poprzez jego zdolność do zapewnienia praw do nabycia akcji, premii i planów kupna. Spółki LLC są również preferowanym narzędziem pozyskiwania kapitału początkowego i kapitału na rozszerzenie działalności poprzez sprzedaż akcji inwestorom.

7. Niskie koszty

Spółki z o.o. w stanie Delaware nie są drogie w utworzeniu oraz w utrzymaniu. Całkowity roczny koszt utrzymania spółki zazwyczaj zamyka się w kwocie 800$ raz na 12 miesięcy wraz z opłaceniem podatku stanowego w wysokości $300 rocznie.

8. Braku podatku dochodowego odprowadzanego do stanu Delaware

Jeśli Twoja firma operuje w stanie innym niż Delaware, nie jesteś zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego na rzecz stanu Delaware.

9. Szybkie procedury

Twoja spółka z o.o. w stanie Delaware może zostać utworzona nawet w 1 dzień roboczy. Urząd Sekretarza Stanu Delaware utrzymuje wydłużone godziny przyjmowania wniosków.

10. Możliwość wyboru sposobu opodatkowania

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware mogą dokonać wyboru sposobu opodatkowania swojej spółki (transparenta podatkowo lub niezależna). Korporacja stanowi podmiot prawny odrębny od akcjonariuszy. Oznacza to, że można „przechowywać” w korporacji dochodów z działalności gospodarczej, bez konieczności płacenia podatku dochodowego ze wszystkich zysków rocznie. (Dla większości korporacji, IRS, urząd podatkowy w USA, zezwala zgromadzić do 250000 $ zarobków w branży, bez zbędnych pytań.)

11. Prawo stanu Delaware

Stan Delaware zarządza wewnętrznymi sprawami Twojej firmy, wliczając w to osłonę wiarygodności. Ochrona spółki lub “osłona spółki” zapewniana przez ustawę o spółkach z o.o. w stanie Delaware, która chroni osobisty kapitał właścicieli firmy od wierzycieli ich firmy, jest szczelniejsza niż jakakolwiek inna ochrona oferowana w innych stanach.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w stanie Delaware charakteryzują się elastyczną strukturą własnościową i zarządzania. Jedna osoba może równocześnie pełnić rolę właściciela i dyrektora. Spółka z o.o. zarządzana jest poprzez jej Umowę Operacyjną, co pozwala Tobie na ustalenie relacji biznesowych pomiędzy właścicielami w sposób, który uznajesz za stosowny wraz z osiągnięciem ustalonych warunków na papierze. Ponieważ spółka z o.o. jest podmiotem kontraktowym, ważne jest aby sąd honorował dany kontrakt pomiędzy stronami w formie w jakiej został on spisany. Ponadto nie wymagane są coroczne zebrania generalne i jest dużo mniej pracy papierkowej niż w przypadku korporacji.

Prawo stanu Delaware jest ogólnie uznawane jako bardzo pro-spółkowe. Posiada równowagę pomiędzy stabilnością i rozwojem co pozwala być innowacyjnym ale nie przeszkadza to w działalności już istniejącym firmom. Ze względu na dojrzałość prawa stanu Delaware i wysoką liczbę spraw spółkowych przeprocesowanych przez system sądowy Delaware, możliwa jest duża przewidywalność wyroków.

Oznacza to, że jeśli wcześniej pojawiały się już sprawy podobne do sprawy danej spółki z o.o. to niepewność dotycząca wyroku jest radykalnie zmniejszona. To może być kluczem w podjęciu decyzji tym czy zakończyć konflikt czy zainwestować czas i pieniądz i rozpocząć procesowanie. Nawet jeśli dojdzie do zmiany sędziego, nie wynika to z jakiejś formy faworyzacji czy politycznej decyzji. Sędziowie w stanie Delaware podejmują właściwe i niepolityczne decyzje.

12. Sąd Polubowny stanu Delaware

Stan Delaware posiada oddzielną gałąź sądownictwa zajmującą się rozwiązywaniem sporów biznesowych zwanym Sądem Polubownym.
W Sądzie Polubownym nie ma ławy przysięgłych a wyznaczeniu sędziowie posiadają doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw
Sąd polubowny może działać bardzo szybko. Rozwiązywanie spraw spółkowych trwa kilka tygodni a nie lat.

Delaware posiada odrębny “Sąd Kanclerski” rozstrzygający spory handlowe, znany ze swoich ugruntowanych decyzji oraz szybkości postępowania. System sądowniczy w Delaware pomaga właścicielom firm przeznaczać więcej czasu na prowadzenie biznesu, oraz ograniczać czas spędzany w sądzie. Firmy w Delaware mogą wymagać rejestracji, aby robić interesy w ramach swojej lokalnej jurysdykcji, wymagającej dodatkowej opłaty dla stanu, w którym prowadzi się biznes.


Ponad pół miliona firm znalazło swój prawny dom w Delaware, w tym ponad 50% wszystkich amerykańskich spółek giełdowych i 58% firm z listy Fortune 500 (coroczny ranking 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw). Stan Delaware przyjął przejrzystą, ponadpartyjną politykę by „przyciągnąć” nowych przedsiębiorców i zachęcać do rozwoju bieżących inwestycji. Delaware jest najbardziej konkurencyjnym stanem, ze względu na brak państwowego lub lokalnego ogólnego podatku od sprzedaży, majątku osobistego lub podatku od wartości inwentarzowej.