+1 786 408 5655

Jaki jest najlepszy sposób, aby zarejestrować nową spółkę technologiczną? Jakie powinienem podjąć działania?

  • Gdzie najlepiej utworzyć swoją firmę?
  • Jakiego typu spółka jest najlepsza do technologicznego startupu?
  • Czy bardziej popularne są korporacje czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Drogi Kliencie,

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia spółki technologicznej są takie same jak przy tworzeniu każdej innej małej firmy. Zazwyczaj sprowadza się to do ochrony odpowiedzialności właścicieli przed kredytodawcami i co najważniejsze, przed ich partnerami biznesowymi. Z praktycznego punktu widzenia, największym zagrożeniem dla firmy tkwi w samym jej środku, u Twoich partnerów. Jest bardziej prawdopodobne, że to oni doprowadzą do upadku firmy a niżeli zewnętrzni kredytodawcy.

Trzy czwarte nowych firm to spółki z ograniczoną odpowiedzialność podczas, gdy zaledwie jedna czwarta to korporacje. Jest jeden powód dla takie sytuacji : spółki z o.o. są po prostu lepsze.
Możliwe, że widziałeś film The Social Network lub czytałeś historię powstania Facebook’a. Jeżeli Facebook wykorzystałby dobrze napisaną Umowę Operacyjną dla spółki z o.o. mógłby ominąć większość pozwów sądowych. Film jest tak naprawdę parabolą problemów, które mogą wywodzić się z myślenia typu “Zrób to sam” w tworzeniu niezawodnych umów biznesowych.
Głównym atutem otwierania Twojej technologicznej spółki z o.o. w stanie Delaware jest fakt, że Umowa Operacyjna kierująca Twoją firmą, zostanie zatwierdzona przez sądy, nawet jeśli okazuje się ona niesprawiedliwa dla Twoich partnerów biznesowych. Wszelkie zasady zapisane w niej zostają zatwierdzone od razu. Mogą one zawierać informację o zaleceniach w przypadku niskich zysków, czy też ustalać tok działania w przypadku, gdy jeden z partnerów decyduje się na opuszczenie firmy. Wszelkie takie sprawy mogą zostać ujęte w Umowie Operacyjnej a następnie zatwierdzone przez odpowiedni sąd.

Statystycznie, firmy, które zostają utworzone w Delaware mogą spodziewać się 10% przewagi na rynku już na samym początku dzięki zabezpieczeniom i ochronom wbudowanym w ich wewnętrzną strukturę organizacyjną. Jest to jeden z powodów, dla których 80% firm wchodzących na giełdę są firmami z Delaware i że 66% firm znajdujących się w rankingu Fortune 500 również pochodzi z Delaware. Rozważni właściciele firm będą starali się o takie zabezpieczenie, szczególnie jeśli planują z sukcesem prowadzić swoją nowopowstałą firmę.

Podczas tworzenia małej firmy, z reguły powinno się unikać formy korporacyjnej, ponieważ jest ona bardziej skomplikowana i może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie. Dodatkowo większość tak tworzonych firm nie ma poprawnie zdefiniowanych umów z udziałowcami.

Po utworzeniu firmy, dobrą praktyką jest ustanowienie umów dotyczących praw do własności intelektualnej podpisywanej z partnerami biznesowymi jak również klauzule poufności w celu zabezpieczenia informacji poufnych firmy jaki i pomysłów będących własnością spółki.. Jeśli potem chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w swojej firmie, wystarczy jedynie zaktualizować Umowę Operacyjną spółki. Spółka z o.o. stanowi dobrą ochronę i jest bardzo elastyczna w tworzeniu.

Powodzenia z Twoją nową firmą technologiczną. Weź pod uwagę wszystkie możliwości i wybierz opcję utworzenia spółki z o.o. w stanie Delaware. Nawet jeśli w początkowej fazie nie ustanowisz firmy w Delaware, możliwe jest jej przekształcenie do tej formy w celu korzystania z korzyści ustawy od spółkach z o.o. w stanie Delaware.