+1 786 408 5655

Około 3,3% ludności Stanów Zjednoczonych (czyli blisko 10 milionów) to Polacy. Choć tylko niewiele ponad pół miliona naszych rodaków to Polacy urodzeni poza granicami USA, to tysiące kolejnych, mieszkających jeszcze w Polsce, marzy o emigracji. Zanim jednak kupisz bilet w jedną stronę do Chicago czy Denver (właśnie tam mieszka najwięcej Polonii), warto rozpocząć procedurę wizową, która pozwoli na legalny pobyt w Stanach. I która, niestety, może trochę potrwać.

Przed tym, jak Polska weszła do Unii Europejskiej, nasi rodacy znacznie częściej niż teraz ubiegali się o imigracyjną wizę do Stanów Zjednoczonych, by móc tam zamieszkać na stałe. W 2004 roku takich pozwoleń wydano 7613, a 9 lat później, po naszym wejściu do europejskiej wspólnoty, już tylko 2275 wiz[1]. Chętniej emigrujemy tam, gdzie jest bliżej – głównie do Wielkiej Brytanii, ale i do Niemiec czy Irlandii.

Nie znaczy to jednak, że Stany Zjednoczone przestały być atrakcyjnym kierunkiem emigracji. Ameryka Północna ma dużo do zaoferowania zwłaszcza osobom, które marzą o pracy w branży IT oraz przedsiębiorcom, którzy szukają raju podatkowego. W niektórych stanach (jak w Delaware) nie ma obowiązku płacenia podatku VAT, dochodowego, podatku od zysków kapitałowych. Legalny wyjazd do USA nie jest trudny, ale wymaga podjęcia kilku kroków.

Jak zdobyć wizę do USA

Nawet gdyby rząd USA zniósł wizy dla Polaków, oznaczałoby to, że możemy wjeżdżać do Stanów jako turyści, a nie z zamiarem podjęcia pracy. Niezależnie od tego, czy wizy turystyczne będą zniesione czy nie, wizy dla imigrantów prawdopodobnie pozostaną. Jeśli więc wybieramy się za ocean z zamiarem zostania tam na stałe, nie ominie nas staranie się o wizę imigracyjną.

Wizy te wydawane są kategoriach:

 1. wizy rodzinne, w tym dla członków najbliższej rodziny obywatela USA
 2. wizy pracownicze
 3. wizy wydawane w ramach Programu Loterii Wizowej (czyli jako efekt losowania „zielonej karty”)
 4. wizy dla emigrantów specjalnej kategorii (te stanowią zaledwie 7% wiz, są to m.in. wizy dla duchownych, wdów i wdowców po obywatelach amerykańskich, pracowników niektórych organizacji międzynarodowych). Szczegółowe informacje o tej kategorii znaleźć można na polskiej stronie Ambasady i Konsulatu USA w Polsce (https://pl.usembassy.gov)

W naturalny sposób ktoś, kto nie ma bliskiej rodziny w USA i nie chce liczyć na szczęście w loterii wizowej, powinien brać przede wszystkim pod uwagę wizę pracowniczą lub wizę dla Inwestorów (E-1 / E-2).

Wizy dla Inwestorów (E-1 / E-2)

Wizy dla osób planujacych inwestycję w Stanach Zjednoczonych lub prowadzenie współpracy handlowej z amerykańską firmą: wizy (E-1) dla przedsiębiorców i wizy (E-2) dla inwestorów. Żadna z tych wiz nie upoważnia do imigracji. Osoby zamierząjące wyjechać do USA na stałe mogą ubiegać się o odpowiednią wizę imigracyjną.

Podstawowe korzyści:

 • Inwestor może legalnie pracować w Stanach Zjednoczonych na rzecz amerykańskiego przedsiębiorstwa, w które zainwestował kapitał.
 • Inwestor może wjeżdżać i wyjeżdżać z terytorium USA bez ograniczeń.
 • Inwestor może uzyskać przedłużenie ważności wizy E-2, jeśli spełnia kryteria do jej ponownego uzyskania.
 • Rodzina inwestora (małżonek, dzieci do lat 21 niepozostające w związku małżeńskim) mogą osiedlić się razem z Inwestorem i pracować w USA.

Polish American Investor Group oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentacji i przygotowanie do rozmowy z konsulem w celu uzyskania wizy E1 lub E2. Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w dziedzinie amerykańskiego prawa imigracyjnego (immigration law).

O wizy nieimigracyjne dla przedsiębiorców i inwestorów mogą ubiegać się obywatele państw, które zawarły ze Stanami Zjednoczonymi umowę o handlu i żegludze morskiej. Osoby te udają sie do USA, aby: 1) prowadzić działalność handlową na dużą skalę, w tym również w sferze usług i technologii, a wymiana odbywa się głównie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a państwem będącym stroną tej umowy; 2) rozwinąć i kierować działalnością przedsiębiorstwa, w którym dany obcokrajowiec zainwestował lub inwestuje kapitał o znacznej wartości.

Wymogi stawiane osobom ubięgającym się o wizy dla przedsiębiorców (E-1)

 • Osoba ta powinna być obywatelem państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi.  
 • Firma handlowa w Stanach Zjednoczonych, w której będzie ona pracować, musi pochodzić z państwa objętego tą umową.
 • Międzynarodowa wymiana handlowa musi być „znaczna” w tym sensie, że handel zachodzi ciągle i na dużą skalę.
 • Wymiana handlowa musi odbywać się głównie między Stanami Zjednoczonymi a państwem objętym układem, co oznacza, że ponad 50 procent międzynarodowych obrotów handlowych, o których tu mowa, musi zachodzić między Stanami Zjednoczonymi a państwem, którego obywatelem jest osoba ubiegająca się o wizę.
 • Osoba ubiegająca się o wizę musi zajmować stanowisko kierownicze albo posiadać bardzo wyspecjalizowane umiejętności, które są niezbędne do efektywnego działania firmy. Inni pracownicy wykwalifikowani lub niewykwalifikowani nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju.
 • Osoba ubiegająca się o wizę nie może posiadać zamiarów pozostania na terenie USA po wygaśnięciu statusu E-1.

Wymogi stawiane osobom ubięgającym się o wizy dla inwestorów (E-2)

 • Inwestor, osoba fizyczna lub prawna, powinna pochodzić z państwa objętego umową o handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
 • Osoba ubiegająca się o wizę już zainwestowała kapitał lub jest w trakcie wnoszenia inwestycji.
 • Inwestor powinien posiadać kontrolę nad zasobami finansowymi przedsiębiorstwa, a inwestycja powinna mieć charakter komercyjny. Kapitał nie może pochodzić z kredytów zabezpieczonych aktywami przedsiębiorstwa, ktorego dotyczy inwestycja.
 • Inwestycja dotyczy przedsiebiorstwa rzeczywiście działającego na rynku. Nie są brane pod uwagę inwestycje oparte na spekulacji lub nie wykazujące żadnej działalności. Wolne środki na rachunku bankowym lub papiery wartościowe nie są uznawanie za inwestycję.
 • Inwestycja musi być znaczna i powinna zapewnić rentowną działalność przedsiębiorstwa. W przypadku przedsięwzięć nie wymagajacych dużych nakładów finansowych, procentowy udział tej inwestycji w wartości całego przedsięwzięcia powinien być wysoki. Jesli przedsięwzięcie ma charakter wysokonakładowy, procentowy udział inwestycji może być niższy.
 • Inwestycja nie może być bliska progu opłacalności. Musi przynosić dochód znacznie przewyższający koszty utrzymania inwestora i jego rodziny lub musi pozytywnie wpływać na gospodarkę USA.
 • Osoba ubiegająca się o wizę posiada wystarczający potencjał, by rozwinąć przedsiębiorstwo i nim zarządzać.
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o wizę nie jest głównym inwestorem, powinna zajmować stanowisko kierownicze, albo posiadać specjalistyczną wiedzę.  Inni pracownicy, w tym wykwalifikowani, nie mogą otrzymać wizy tego rodzaju.
 • Osoba ubiegająca się o wizę nie może posiadać zamiarów pozostania na terenie USA po wygaśnięciu statusu E-2.

Na szczególną uwagę zasługuje tu wiza dla inwestorów. Tu nie jest wymagana petycja od pracodawcy, ale za to trzeba zainwestować “znaczne środki” w nowe przedsiębiorstwo w USA i stworzyć miejsce pracy albo zainwestować przynajmniej pół miliona tam, gdzie występuje niedobór siły roboczej (wytyczone obszary w Stanach).

Po złożeniu wniosku wizowego, pozostaje tylko czekać na decyzję. Status swojego wniosku wizowego można sprawdzić na stronie amerykańskiego Departamentu Stanu

Zielona karta

Posiadacz wizy imigracyjnej, który wjeżdża na teren Stanów Zjednoczonych, dostaje tymczasową kartę pobytu, która ważna jest przez rok (jest ona wbijana do paszportu w formie pieczątki). W czasie pierwszego roku pobytu imigrant dostaje kartę plastikową, ważną przez 2 lata, a po tym okresie musi udać się na rozmowę z urzędnikiem, który zdecyduje, czy przedłużyć prawo stałego pobytu na całe 10 lat.

Karta Stałego Pobytu przydaje się, gdy imigrant ma zamiar uzyskać w przyszłości obywatelstwo amerykańskie, ale warto wiedzieć, że jej posiadanie łączy się nie tylko z przywilejami, ale i z obowiązkami. Posiadacz zielonej karty nie może opuszczać USA na dłużej, niż rok, musi płacić podatki dochodowe federalne, stanowe i lokalne, a jeśli jest mężczyzną w wieku 18-26 lat, obejmuje go także obowiązek zarejestrowania się w amerykańskiej Selective Service, czyli komisji poborowej do wojska. Zielona karta to także wiele przywilejów, jak choćby możliwość posiadania majątku na terenie USA, uczęszczania do szkół publicznych, starania się o prawo jazdy czy… pozwolenie na broń palną.

Jakie miasto wybrać?

Powody emigracji do Stanów są różne – jedni marzą, by przeprowadzić się do Stanów, bo chcą poprawić jakość swojego życia. Inni liczą tylko na dodatkowe zyski, wynikające z korzystnego prawa podatkowego w niektórych stanach. Ci pierwsi z pewnością zainteresują się rankingiem najatrakcyjniejszych miejsc do życia, opublikowanym przez portal U.S. News & World Report. Wynika z niego, że wśród najlepszych miejsc do mieszkania (najniższe bezrobocie, ceny nieruchomości, najlepsza jakość życia) prym wiodą: Denver (w stanie Kolorado), Austin (w stanie Teksas) i Fayetteville (w stanie Arkansas). Najtańsze miasta to Buffalo, Springfield i Fort Wayne. A gdy nasza zawodowa kariera dobiegnie już końca, na emeryturę najlepiej przenieść się do Arlington, Franklin lub West Des Moines.