+1 786 408 5655

Delaware znajduje się na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w przybliżeniu w połowie drogi pomiędzy Nowym Jorkiem, leżącym na północy i Waszyngtonem na południu. Leżący w sercu wschodnich Megalopolis, stan ten graniczy od północy z Pensylwanią, natomiast od zachodu i południa styka się ze stanem Maryland. Na wschodzie, Delaware i New Jersey dzieli Zatoka Delaware położona przy malowniczym wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Lokalizacja ta zapewnia wyjątkowo dobry dostęp do rynku.

Z powierzchnią ziemi zaledwie 1982 mil kwadratowych (5133 km kw.), stan Delaware plasuje się na delaware249 miejscu z 50 stanów pod względem zajmowanego obszaru lądowego. Delaware jest czwartym najmniej zaludnionym stanem z 706000 mieszkańcami. Dwie trzecie ludności tego stanu mieszka w hrabstwie New Castle, najbardziej wysuniętym na północ hrabstwie w tym stanie. Hrabstwa Kent i Sussex liczą po około 110 tysięcy mieszkańców. Wszystkich miasta w stanie posiadają niezależne samorządy. W stanie znajdują się trzy większe miasta: Wilmington o populacji 72000; Dover, stolica stanu z liczbą ludności 28000; Newark, z Uniwersytetem Delaware z 25000 mieszkańców.

Centralna lokalizacja Delaware pozwala na szybki dostęp do głównych obszarów metropolitalnych w północno-wschodnich i środkowo atlantyckich regionów Stanów Zjednoczonych. Prawie jedna trzecia populacji w Stanach Zjednoczonych żyje we wschodnim Megalopolis. Autostrada międzystanowa i inne główne autostrady i częste połączenia kolejowe zapewniają łatwy transport między Wilmington i Nowym Jorkiem (1 godzina, 50 minut), Waszyngtonem (1 godzina, 15 minut), Filadelfią (30 minut) oraz Baltimore (45 minut). W promieniu 350 mil (550 km) od Delaware leży każde większe skupisko ludności, z Bostonem na północy, Raleigh w Północnej Karolinie na południu i Cleveland, Ohio na zachodzie.

Delaware obsługuje również transport lotniczy. Sieć lotnisk publicznych i prywatnych może z łatwością pomieścić samoloty komercyjne i korporacyjne. Międzynarodowe Lotnisko w Filadelfii, główny międzynarodowy port lotniczy pasażerski znajduje się 30 minut od centrum miasta Wilmington. Międzynarodowy port lotniczy Baltimore i Waszyngton jest około godziny drogi koleją. Morski transport towarowy obsługuje port w Wilmington. Jako pierwszy port śródlądowy na rzece Delaware, port kontenerowy Wilmington znajduje się zaledwie 65 mil (100 km) od atlantyckich szlaków żeglugowych. Podwodne obiekty portowe wyposażone są w nowoczesne, ekonomiczne wyposażenie rozładunkowe i miejsca składowania. Port obecnie obsługuje 4,5 miliona ton wodnego ładunku rocznie, w tym banany, pojazdy, mrożone mięso i owoce morza, mrożone koncentraty soków, świeże owoce, drewno, stal, gips, sól, mocznik, koks naftowy, różnych rud mineralnych i płynnych towarów, takich jak produkty ropopochodne.

wilmington portPort w Wilmington oferuje potencjalne oszczędności z sąsiednich portów ze względu na krótszy czas tranzytu statków do i z Oceanu Atlantyckiego, wysoką wydajność pracy i ekonomiczną wydajność przeładunku. Port ma łatwy dostęp do autostrady międzystanowej nr 495, która łączy go z głównymi wschodnio-zachodnimi i północno-południowymi międzypaństwowymi drogami. Dostęp sieci kolejowej do portu możliwy jest dzięki systemom kolejowym Conrail oraz Chessie, z dokami do załadunku wagonów położonymi obok każdego magazynu.
W Delaware znajdują się również połączenia kolei Conrail i CSX. Conrail obejmuje trasę północno-południową przez Delaware ułatwiając szybki transport do północnowschodniego korytarza i połączeń z CSX. Większość zakładów produkcyjnych Delaware znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowych. W Delaware istnieje wiele łatwo dostępnych bocznic kolejowych, w porównaniu do innych stanów w tym w regionie, oraz brak zatorów kolejowych. Stan ten obsługuje także szereg krótszych linii kolejowych.

Produkcja jest największym źródłem dochodów stanu, prowadzona przez przemysł motoryzacyjny i chemiczny, a także usługi finansowe, które, wraz z innymi elementami naszej gospodarki usługowej, stają się coraz ważniejsze. Branże te zajmują pierwszorzędne miejsce w uprzemysłowionej i handlowej północnej, jednej trzeciej części tego stanu. W południowych dwóch trzecich państwa, bardziej istotną częścią gospodarki jest rolnictwo. Przemysł drobiowy, kukurydza, soja i produkty mleczarskie w znacznym stopniu generują dochody gospodarstw. Do celów hodowlanych wykorzystuje się połowę areału gruntów stanu.

Delaware aktywnie poszukuje i sprzyja przedsiębiorczości i inwestycjom. W tym celu stan ten rozwinął najbardziej nowoczesne i elastyczne rozwiązania prawa organizacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, przyjął nowoczesne prawo bankowe i kredytowe konsumentów oraz zmniejszył podatki od dochodów osobistych i uzyskał ogólnokrajową renomę dzięki innowacyjnej strukturze podatkowej.
Dzięki Delaware Development Corporation, Delaware stało się drugim stanem, który uzyskał certyfikat w ramach programu kredytowego Small Business Administration Sekcja 504. Program ten oferuje długoterminowe, ciągłe finansowanie według stałej stawki na rozwój małej firmy. Oprócz gruntów, budynków i wyposażenia, wiele kosztów związanych z budową, takich jak koszty finansowania przejściowego i rysunki architektoniczne, które są zwykle uważane za wydatki uiszczanie „z własnej kieszeni”, mogą zostać uwzględnione w pakiecie pożyczki Sekcji 504.

Aby się zakwalifikować do tego programu, mała firma musi być nastawiona na zysk o wartości netto poniżej 6 milionów dolarów oraz średnim zysku netto wynoszącym mniej niż 2 miliony $ w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto w zakresie danego projektu trzeba przedsięwziąć jedno nowe zadanie z każdych uzyskanych 35000 $ środków finansowania Small Business Administration.
Program Sekcja 504 może zapewnić długoterminowe finansowanie dla projektów o łącznej wartości 120000 $ do 2500000 $ do nabycia gruntów i budynków, budowy, rozbudowy lub remontu obiektów, w tym ulepszenia środków trwałych w dzierżawie oraz zakup maszyn i urządzeń. Fundusze z programu nie mogą pokrywać kapitału obrotowego, wyposażenia, konsolidacji zadłużenia lub spłaty zobowiązań. Wnioskodawca musi być użytkownikiem obiektów.

Finansowanie środków trwałych programem Sekcji 504 obejmuje różne środki pochodzące z małych firm, pożyczkodawców sektora prywatnego (np. banku, kas oszczędnościowo-kredytowych lub firm ubezpieczeniowych), oraz Delaware Development Corporation. Typowy projekt pociąga za sobą 50% finansowania prywatnego pożyczkodawcy, 40% z Delaware Development Corporation do maksymalnie 750000 $ na obszarach miejskich i milion dolarów na obszarach wiejskich, oraz 10% z małych przedsiębiorstw. W celu otwarcia małego biznesu, od firm wymaga się wkładu 20% do 25% w kapitale własnym do projektu.

Delaware to stan o największej liczbie patentów, naukowców i inżynierów. Własny kapitał zalążkowy wysokiego ryzyka jest często niezbędny startującym firmom do komercjalizacji nowych technologii i tworzenia miejsc pracy. Delaware jest komandytariuszem w funduszach inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka, tzw. Delaware Venture Partners. Ze względu na unikalny sojusz tych dwóch instytucji zarządzających funduszami w celu nadzorowania programu, Delaware Venture Partners może finansować firmy na etapie zalążkowym oraz na wczesnej i późnej fazie rozwoju. Fundusze koncentrują się na następujących obszarach: komputerowy, zaawansowane technologie, biotechnologia, medycyna, komunikacja, ekologia i produkcja. Inwestycje mogą wahać się od 100000$ na firmy na etapie zalążkowym do 2000000$ dla firm na późniejszym etapie rozwoju.

Fundusz Innowacji Delaware (ang. Delaware Innovation Fund) ma na celu zapewnienie ograniczonego finansowania na wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwom wykorzystującym technologie lub tych o dużym potencjale wzrostu, takich jak biotechnologia, zaawansowane materiały, oprogramowanie i telekomunikacja. Fundusz oferuje finansowanie w wysokości 10000 $ do 25000$ na ustanowienie patentów oraz potwierdzenie jakości koncepcji, oraz 25000 $ do 150000 $ na komercjalizację. Fundusz działa również jako źródło pomocy w planach biznesowych i strategicznych dla uprawnionych przedsiębiorstw.

Program Dostępu Delaware (ang. Delaware Access Program) stworzono, aby zapewnić bankom elastyczne i niebiurokratyczne narzędzie udzielania pożyczek biznesowych, które są nieco bardziej ryzykowne niż tradycyjne pożyczki bankowe, w sposób zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i solidności. Program przeznaczony jest do wykorzystania niewielkiej ilości środków publicznych do generowania znacznych kwot finansowania przez prywatne przedsiębiorstwa bankowe, zapewniając tym samym dostęp do finansowania bankowego dla wielu firm w Delaware, które w innym wypadku mogłyby nie uzyskać takiej możliwości.

Delaware Access Program opiera się na koncepcji łączenia ryzyka, i zasadniczo różni się od tradycyjnego ubezpieczenia lub programu gwarancji kredytowych, takich jak federalny program Small Business Administration Sekcja 7 (a) program, który gwarantuje oprocentowanie kredytu ustalane indywidualnie. Jeżeli bank udziela pożyczki w ramach programu Delaware Access Program, kredytobiorca płaci jednorazową prowizję, odpowiadającą wstępnej składce banku. Następnie organizacja rozwoju gospodarczego (ang.Delaware Economic Development Authority) zestawia sumę płatności kredytobiorcy i płatności banku. Zapłata wstępnej składki kredytobiorcy stanowi jeden z warunków pożyczki w ramach prywatnej transakcji między bankiem a kredytobiorcą. Program określa minimalne i maksymalne limity płatności kredytobiorcy. Minimum wynosi co najmniej 1 1/2% kwoty kredytu. Maksymalna kwota to 3 1/2%. Składka wstępna oraz pozostałe wydatki mogą być finansowane w ramach kredytu.

Delaware Economic Development OfficeDelaware Economic Development Office wspiera również małe przedsiębiorstwa w poszukiwaniu kredytów gwarantowanych przez U. S. Small Business Administration na podstawie Sekcji 7 (a) programu pożyczek dla przedsiębiorstw. Small Business Administration na ogół gwarantuje poręczenie 90% kwoty kredytu z lokalnej instytucji finansowej o maksymalnej kwocie gwarancji 750000$. Z gwarantowanych kredytów korzystają firmy z potrzebami kredytowymi, które nie spełniają zwykłych kryteriów banku.

Finansowanie można uzyskać zarówno dla kapitału obrotowego jak i środków trwałych. Small Business Administration może wymagać jednej trzeciej kapitału własnego przy ewaluacji wniosków kredytowych od nowych firm. Wymogi kapitałowe dla firm mogą się różnić. Instytucje finansowe z reguły ograniczają finansowania projektów przekraczających 50000 $, natomiast oprocentowanie i terminy są negocjowane pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą w granicach określonych przez Small Business Administration.

Small Business Administration prowadzi również kilka innych programów specjalnych. Konstruktorzy działający na podstawie umowy mogą ubiegać się o linie kredytowe oraz poręczenie w ramach programu Small Business Administration. Firmy zajmujące się sprzedażą sezonową mogą uzyskać sezonowe linie kredytowe. Small Business Administration oferuje również gwarancje kredytowe na finansowanie kontroli zanieczyszczeń i pożyczek na wsparcie handlu zagranicznego.

Program Pożyczkowy na Rozwój Gospodarczy (ang. Economic Development Loan Program) wspiera małe przedsiębiorstwa z Delaware, posiadające nie więcej niż 500 pracowników, poprzez finansowanie projektów, w których nie ma możliwości 100% finansowania za pośrednictwem banku. Finansowanie może być zapewnione dla środków trwałych oraz kapitału obrotowego. Fundusze nie są dostępne dla konsolidacji zadłużenia i spłaty zobowiązań.

Program wymaga 70% dofinansowania bankowego. Pozostałe 30% jest finansowane w ramach programu, do maksymalnie 450000$. W większości przypadków oprocentowanie pożyczki poprzez skorzystanie z tego programu wynosi 60% obowiązującej średniej stopy pożyczkowej.

Program Innowacji Technicznych Delaware (ang. Delaware Technical Innovation Program) zachęca przedsiębiorstwa do skorzystania z dotacji programu innowacji i badań w małych przedsiębiorstwach, SBIR, (ang. Small Business and Innovation Research. Program SBIR przeznacza 1,25% wszystkich federalnych pieniędzy z badań dla małych firm.
W ramach programu SBIR, w trakcie fazy I małe przedsiębiorstwa przedstawiają szczegółowe propozycje badań i rozwoju uczestniczącym agencjom federalnym. Agencje federalne oceniają wartość techniczną i możliwość wykonalności przedsięwzięcia. Laureaci fazy I otrzymują do 100,000$ od rządu federalnego. Laureaci fazy I zlokalizowani w Delaware lub przenoszący działalność do Delaware mogą ubiegać się o dotację w ramach programu innowacji technicznej Delaware (ang. Delaware Technical Innovation Program) aż do 50000 $, do czasu, gdy spółka złoży wniosek do agencji federalnych w celu zakwalifikowania się do nagrody fazy II (czyli realizowania projektu przedstawionego w fazie I) i jest w stanie wykazać, że zamierzone badania przyniosą korzyści dla gospodarki w stanie Delaware.

Delaware jest częścią Komitetu ds. Regionalnego Handlu Śródatlantyckiego (ang. Mid-Atlantic Regional Trade Council), ze stanami: Delaware, Pensylwania, Maryland i Wirginia. Komitet ten, wraz z niektórymi bankami, pomaga eksporterom w składaniu wniosków o finansowanie kapitału obrotowego na eksport przez Eksportowo-Importowy Bank Stanów Zjednoczonych. Organizacje te mogą również ułatwić rozpatrywanie wniosków w innych programach Banku Eksportowo-Importowego, takich jak pożyczki bezpośrednie i pośrednie oraz poręczenia.